YUHUAN SHENYU MACHINERY FACTORY
FACTORY:CHUMEN TOWN, YUHUAN COUNTY. ZHEJIANG PROVINCE,CHINA
TEL:0086-576-7447987
FAX:0086-576-7449287
MOBILE:13989668989
E-MAIL:YULI2277@HOTMAIL.COM
WWW.X-AVION.COM


TEL£º0086-576-87447987  FAX£º0086-576-87449287
Copyright@:Yuhuan Shenyu Machinery Factory